Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Ποιός είναι τι… Δύσκολοι ορισμοί…

Ποιός είναι τι… Δύσκολοι ορισμοί…

γράφει ο Δημ. Κουντουράς

Κάθε κοινωνία υπάρχει σε φυσικό γεωγραφικό χώρο, με το Σύνταγμα υπέρτατο Νόμο αυτοπροσδιορισμού και Κυριαρχίας.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ είναι η συνειδητή και απολύτως ελεγχόμενη υποδοχή, εκ μέρους μιας κοινωνίας, των ανθρώπων που προσωρινά και σε ατομική βάση απολαμβάνουν το οργανωμένο κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό μιας χώρας, ανεξάρτητα από τους λόγους που επιβάλλουν αυτή τη φιλοξενία, ειρηνικούς ή πολεμικούς(πρόσφυγες).
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ είναι η συνειδητή και απολύτως ελεγχόμενη υποδοχή, εκ μέρους μιας κοινωνίας, των ανθρώπων που μόνιμα και σε ατομική-οικογενειακή βάση πρόκειται να απολαμβάνουν το οργανωμένο κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό μιας χώρας, προσαρμοζόμενοι στην υπάρχουσα κοινωνική αυτοσυνειδησία και τη Συνταγματική τάξη. Κι αυτό ανεξάρτητα από τους λόγους που επιβάλλουν αυτή την υποδοχή, ειρηνικούς ή πολεμικούς(πρόσφυγες).
ΕΙΣΒΟΛΗ είναι κάθε μαζική, οργανωμένη, ανεξέλεγκτη και πέραν της ατομικής-οικογενειακής βάσης, παραβίαση των κανόνων υποδοχής για λόγους φιλοξενίας ή και μετανάστευσης, από φυλετικές, θρησκευτικές ή Εθνικές ομάδες.
ΑΜΥΝΑ είναι η άσκηση του αυτονόητου δικαιώματος μιας κοινωνίας να αντισταθεί σε κάθε μεταβολή του φυσικού χώρου, της Συνταγματικής τάξης, της Κυριαρχία και του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού της, που δεν αποτελεί απόφαση του Λαού της.
ΠΟΛΕΜΟΣ είναι η αναγκαία χρήση πολιτικών και στρατιωτικών μέσων κάθε κοινωνίας που αποφασίζει ότι απειλείται με πολιτικά ή στρατιωτικά μέσα με κίνδυνο απώλειας φυσικού γεωγραφικού χώρου, της Συνταγματικής της τάξης, του αυτοπροσδιορισμού και της Εθνικής της κυριαρχίας.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ (ΜΚΥΟ), ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΜΗΡΙΑ και ΣΑΡΙΑ, είναι όλα τα άλλα που ζούμε σήμερα.