Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Πρωτοβουλία ΣΑ/ΣΜΥΝ

Πρωτοβουλία ΣΑ/ΣΜΥΝ

 

Με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς ο ΣΑΣΜΥΝ  προέταξε μια εξαιρετική πρωτοβουλία που αφορά στην συνταξιοδότηση των στρατευσίμων.

 

Προς : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Κοιν.: ΥΠΕΘΑ ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αθήνα : 01 Νοεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 031

Θέμα :Παροχή ανταμοιβής προσωπικού στρατευμένης θητείας

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ένα ζήτημα που υφίσταται εδώ και πολλές δεκαετίες και αφορά τους νέους μας που καλούνται να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Πέραν της υγειονομικής κάλυψης που τους παρέχει το κράτος, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα να καλύπτονται και συνταξιοδοτικά έτσι ώστε να μην εμφανίζεται το φαινόμενο, πολίτες στα όρια της συνταξιοδότησής τους να είναι εξαναγκασμένοι να εξαγοράσουν τα ένσημα της στρατιωτικής τους θητείας την οποία υπηρέτησαν προ πολλών δεκαετιών.

Η παροχή από το κράτος ενσήμων κατά την διάρκεια της ολιγόμηνης πλέον θητείας θα αποτελέσει ανταμοιβή προς τους νέους μας που καλούνται να προσφέρουν την ύψιστη υπηρεσία προς την Πατρίδα. Είμαστε σίγουροι ότι κατόπιν οδηγιών σας προς τους αρμοδίους φορείς θα αποκατασταθεί αυτή η μακροχρόνια αδικία προς τις μελλοντικές γενιές.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                            Ο Γεν.Γραμματέας

Υπχος (Ε) ε.α. Παύλος Σοφικίτης Π.Ν.                                Υπχος (Ε) ε.α. Κων/νος Καλαρρύτης Π.Ν.