Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

sasmyn-xifias

Η κοινωνία τόσο των εν ενεργεία όσο και των αποστράτων στελεχών του  Π.Ν. συγκροτείται από αφυπνισμένους, υποψιασμένους και δικτυωμένους πολίτες πλέον. Πολίτες που δεν διστάζουν, αλλά τολμούν με άποψη, προτάσεις, ιδέες, όραμα κι ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Το xifias φιλοξενεί και αναδεικνύει επώνυμες απόψεις  στελεχών του Π.Ν. με κοινωνική αναφορά και ευαισθησία. Στελέχη  που επιθυμούν να  συμμετάσχουν στο δημόσιο διάλογο. Να δώσουν με τις ιδέες τους τροφή για σκέψη κι εντέλει να εκφράσουν τη δημιουργικότητα μιας κοινωνίας που θέλει να αλλάξει.

Η βασική μας ιδέα είναι ότι η συνολική γνώση όλων των ανθρώπων είναι περισσότερη απ’ ότι μόνο των δημοσιογράφων καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί “βήμα” να ακουστούν απόψεις ανθρώπων που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα έως τώρα.

Από κει πέρα είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι η συντακτική επιτροπή του xifias  έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει την ποιότητα της πληροφόρησης και της έκφρασης. Έτσι έχει δικαίωμα να “φιλτράρει” τα κείμενα που εμπεριέχουν εμπορικά είδη, αντιγραφές ειδήσεων χωρίς παραπομπή στην πηγή, πολύ προκλητικές θέσεις και το κυριότερο, εκούσια ή ακούσια δυσφήμιση.

Ωστόσο, κάθε συντάκτης είναι εξίσου υπεύθυνος για θέματα που έχουν εκδοθεί κι οφείλει να αξιολογεί την βασιμότητα των πληροφοριών που δημοσιεύει πριν τις υποβάλλει.

Η συντακτική επιτροπή του xifias κρίνει αν τα υπό δημοσίευση κείμενα συμμορφώνονται με την εκδοτική του πολιτική και μπορεί να διενεργεί έρευνες σε περιπτώσεις που υπάρχει αμφιβολίες για την εγκυρότητά τους.

Στην ατυχή περίπτωση που ένα κείμενο ή οπτικο-ακουστικό προϊόν περιέχει ανακρίβειες κι έχει διαφύγει από το διπλό “φίλτρο” του συγγραφέα και της συντακτικής επιτροπής, θα μπορεί να αφαιρείται, ανά πάσα στιγμή, από τον δικτυακό τόπο.

Με την δημοσίευση ενός άρθρου ή έγγραφο στο  xifias, συγγραφείς και δημιουργοί έχουν σιωπηρά αποδεχθεί ότι θα μπορούσε, με τη συναίνεσή τους, να αναπαράγεται ελεύθερα σε άλλες ιστοσελίδες από το Internet ή από άλλα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις γνωστές άδειες δημιουργού. Εκτός από περιπτώσεις που υπάρχει αντίθετη και ξεκάθαρη θέση, οι συντάκτες-φίλοι που έχουν ένα blog αποδέχονται επίσης ότι η συντακτική ομάδα μπορεί να αναπαράγει (ζητώντας κάθε φορά έγκριση) ένα άρθρο ήδη δημοσιευμένο στο blog τους ή στο site τους και το οποίο βρίσκεται σε αντιστοίχιση με την εκδοτική μας πολιτική.

Η συντακτική επιτροπή του xifias.

Παύλος Σοφικίτης               Πρόεδρος

Ευστράτιος Ζουμπαντής    Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Μίγκος          Δημοσιογράφος

Αποστολή επώνυμων άρθρων στο:  xifias|@sasmyn.gr